Algemene voorwaarden

  • Praktijk voor Integrale Massage Hilversum geeft geen medische massages, maar de massagetherapie biedt ondersteuning bij medische klachten. Bij medische klachten, ziekte en zwangerschap dien je zonodig met jouw behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan;
  • Bij behandelingen dienen afspraken – indien noodzakelijk – minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de cliënt gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen;
  • De behandeling dient na de behandeling per overboeking of contante betaling in zijn geheel te worden afgerekend;
  • Voor aanvang van de eerste massagebehandeling, wordt er een intakegesprek gehouden en een intakeformulier ingevuld;
  • De praktijk beschikt over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor de praktijk tegemoet komt aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kun je via deze link downloaden. Indien je een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt de klacht gemeld bij de geschillencommissie;
  • De praktijk houdt zich aan de regels van privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor de betrokkene (dat is degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) moet het behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden. Alle informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met derden. Alleen die informatie die nodig is voor het opstellen van facturen en het cliëntdossier wordt opgeslagen. Opgeslagen documenten zijn beveiligd met een wachtwoord en zijn alleen voor de therapeut toegankelijk;
  • Privacyverklaring Praktijk voor Integrale Massage Hilversum.

leaf-1498985_1920