Visie

Welke visie

In de massagepraktijk wordt gewerkt vanuit de holistische visie, waardoor er tijdens de massagebehandeling niet alleen aandacht is voor de fysieke klachten, maar ook voor de achterliggende oorzaak. Daarom wordt niet alleen het klachtgebied behandeld, maar altijd een ander deel van het lichaam meegemasseerd.

Klachten in het lichaam worden niet gezien als op zichzelf staande klachten, maar als klachten die samenhangen met disbalans in het gehele lichaam. Onverwerkte emoties worden, meestal onbewust, opgeslagen in het lichaam en dit komt bijvoorbeeld tot uiting als hoofdpijn, huiduitslag, rugpijn of schouderklachten.

Door bewust contact te maken met de plekken in het lichaam waar de spanning zich heeft vastgezet, kun je deze bekijken, doorleven en vervolgens loslaten. Dit gebeurt vaak door het geven van diepe druk op een spanningsplek. De vrijgekomen energie wordt tijdens de massage verdeeld over het gehele lichaam. De integrale massage is een helings– en bewustwordingsproces naar een betere gezondheid, balans en heelwording.

Uitgangspunten visie

De holistische visie, waarbij van het geheel van de mens wordt uitgegaan, neemt dus een centrale plek in bij de massage.

De belangrijkste uitgangspunten van waaruit de integrale massage gegeven wordt zijn:

  • een visie vanuit het vierlichamenmodel (op het fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveau) en de bodymind benadering;
  • een combinatie van de vijf massagevormen;
  • een visie vanuit Oosterse en Westerse achtergronden;
  • een afstemming van de massage op de (specifieke) klachten;
  • de vijf natuurgerichte principes.

De vijf natuurgerichte principes zijn:

Energie
Alles in en om ons heen bestaat uit energie, in grofstoffelijke energie en in fijnstoffelijke energie. Grofstoffelijke energie bevindt zich in materie, fijnstoffelijke energie is de energie om je heen, de chakra’s en je auraveld. De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Bij een onbalans en verstoring in de energiestromen, ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en raakt het lichaam uit balans. Een blokkade in de energiestroom leidt tot fysieke en emotionele klachten. Tijdens de massage wordt de blokkade in de energiestroom opgeheven en kan er genezing gaan plaatsvinden.

Prikkeloverdracht
Energie stroomt in alle delen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Energieblokkades ontstaan als de prikkels vanuit de hersens niet goed worden doorgestuurd naar andere delen in ons lichaam. Zonder een goede geleiding, onstaat er een onbalans in het lichaam.

Drainage
Onze lichaam en geest wordt regelmatig balast met afvalstoffen in stoffelijke of geestelijke vorm. Omdat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze stoffen af te voeren. Als de afvalstoffen niet (voldoende) worden afgevoerd, onstaat er een onbalans in het communicatienetwerk van het lichaam. Tijdens de massage komen de afvalstoffen vrij en worden afgevoerd, waardoor je je na de massage lichter en beter voelt.

Voeding
Een goede voeding is noodzakelijk om het lichaam goed te laten functioneren. Als het lichaam geen goede voeding krijgt, zul je je minder goed voelen en kan het leiden tot ziekte. Het kan gaan om puur ongezonde voeding, maar ook voeding waar je je eerst goed bij voelde en dat je op een bepaald moment niet meer verdraagt. Het niet verdragen van voeding kan invloed hebben op het lichamelijke lichaam, maar ook op de psyche.

Daarnaast kun je ook denken aan de geestelijke voeding, bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en het lezen van een goed boek. Ook hier kun je je minder goed voelen en kan er een onbalans ontstaan als de geestelijke voeding ontbreekt of je je bijvoorbeeld laat leiden door de verwachtingen van anderen.

Psyche
Tijdens de behandeling wordt niet alleen het fysieke lichaam gemasseerd, maar is er ook oog voor de emotionele aspecten die hier invloed op hebben.

Onverwerkte emoties worden, meestal onbewust, opgeslagen in het lichaam en dit komt bijvoorbeeld tot uiting als hoofdpijn, huiduitslag, rugpijn of schouderklachten. Ook het bewust worden van en het doorbreken en loslaten van belemmerende denk- en gedragspatronen draagt aan een betere balans.

Het fysieke, emotionele, mentale en spirituele zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het doel van de integrale massage is om deze lagen weer met elkaar in balans te brengen. Een goede afstemming op alle vlakken is essentieel voor de gezondheid. Daardoor zul je je na een massage beter en lichter voelen.

sand-181273_1920

 

Pagina bekijken