Visie

Welke visie

In de massagepraktijk wordt gewerkt vanuit de holistische visie, waardoor er tijdens de massagebehandeling niet alleen aandacht is voor de fysieke klachten, maar ook voor de achterliggende oorzaak. Daarom wordt niet alleen het klachtgebied behandeld, maar altijd een ander deel van het lichaam meegemasseerd.

Klachten in het lichaam worden niet gezien als op zichzelf staande klachten, maar als klachten die samenhangen met disbalans in het gehele lichaam. Onverwerkte emoties worden, meestal onbewust, opgeslagen in het lichaam en dit komt bijvoorbeeld tot uiting als hoofdpijn, huiduitslag, rugpijn of schouderklachten.

Door bewust contact te maken met de plekken in het lichaam waar de spanning zich heeft vastgezet, kun je deze bekijken, doorleven en vervolgens loslaten. Dit gebeurt vaak door het geven van diepe druk op een spanningsplek. De vrijgekomen energie wordt tijdens de massage verdeeld over het gehele lichaam. De integrale massage is een helings– en bewustwordingsproces naar een betere gezondheid, balans en heelwording.

Uitgangspunten visie

De holistische visie, waarbij van het geheel van de mens wordt uitgegaan, neemt dus een centrale plek in bij de massage.

De belangrijkste uitgangspunten van waaruit de integrale massage gegeven wordt zijn:

  • een visie vanuit het vierlichamenmodel (op het fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveau) en de bodymind benadering;
  • een combinatie van de vijf massagevormen;
  • een visie vanuit Oosterse en Westerse achtergronden;
  • een afstemming van de massage op de (specifieke) klachten;
  • de vijf natuurgerichte principes.

sand-181273_1920