Privacyverklaring (AVG)

Praktijk voor Integrale Massage Hilversum, gevestigd aan de Vaartweg 163c (1217 SP) Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De privacyverklaring is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((AVG). Contactgegevens: https://integralemassage-hilversum.com,Vaartweg 163c te Hilversum. Contactpersoon: Heleen van der Waals

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Praktijk voor Integrale Massage Hilversum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam
– geslacht
– geboortedatum
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– gegevens betreffende uw gezondheid

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door ons niet verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk voor Integrale Massage Hilversum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het opstellen van facturen
– het bijhouden van het cliëntdossier

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk voor Integrale Massage Hilversum gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Dropbox welke is voorzien van een wachtwoord welke op maandelijkse basis wordt veranderd. De laptop is voorzien van een viruscanner.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk voor Integrale Massage Hilversum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk voor Integrale Massage Hilversum deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is na schriftelijke goedkeuring van de cliënt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Praktijk voor Integrale Massage Hilversum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Datalek
Indien er bij mij toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan meld ik dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben, neem ik contact met u op.

Stap 1: vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van een datalek;
Stap 2: het nemen van maatregelen om een ‘actief’ lek te stoppen;
Stap 3: het verzamelen van zoveel mogelijk informatie;
Stap 4: melden van het lek indien noodzakelijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
Stap 5: melden van het lek indien noodzakelijk bij de betrokkenen;
Stap 6: er worden maatregelen genomen om het lek in de toekomst te voorkomen.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 oktober 2021.