De vijf natuurgerichte principes

De praktijk is aangesloten bij BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument) en werkt volgens de vijf natuurgerichte principes.

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Het werken vanuit de vijf natuurgerichte principes zorgt voor een goed gebalanseerde, effectieve en holistische massagebehandeling.

De vijf natuurgerichte principes zijn:

1 Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet
optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

Bij een onbalans en verstoring in de energiestromen, ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en raakt het lichaam uit balans. Een blokkade in de energiestroom leidt tot fysieke en emotionele klachten.

In het lichaam lopen verschillende meridianen, oftewel energiebanen. In deze energiebanen kunnen blokkades ontstaan waardoor de energie niet of onvoldoende getransporteerd kan worden door het lichaam. Blokkades ontstaan ondermeer door spanningen, stress en (onverwerkte) emoties. Tijdens de integrale massage en de voetreflexmassage wordt de blokkade in de energiestroom opgeheven en kan er genezing gaan plaatsvinden.

2 Prikkeloverdracht

De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.

Interne fysieke en/of geestelijke communicatiesystemen lopen via zenuwbanen en beïnvloeden op die manier alle cellen. Zonder een goede geleiding stagneren vele functies. Tijdens de integrale massage en de voetreflexmassage wordt de energie verdeeld over het gehele lichaam, zodat je je weer een geheel voelt en de energie gaat stromen.

3 Drainage

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

Tijdens de integrale massage en de voetreflexmassage komen de afvalstoffen vrij en worden afgevoerd, waardoor je je na de massage lichter en beter voelt. Het is belangrijk na de massage voldoende water te drinken, zodat de afvalstoffen sneller het lichaam verlaten.

4 Voeding

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

Tijdens het intake gesprek, voorafgaand aan de behandelingen wordt er gekeken naar voeding en leefstijl en waar nodig advies gegeven. Gezonde voeding is zowel voor lichaam als geest belangrijk voor opbouw, evenwicht en herstel.

5 Geestelijk welzijn

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven.

Tijdens de behandeling wordt niet alleen het fysieke lichaam gemasseerd, maar is er ook oog voor de emotionele aspecten die hier invloed op hebben.

Onverwerkte emoties worden, meestal onbewust, opgeslagen in het lichaam en dit komt bijvoorbeeld tot uiting als hoofdpijn, huiduitslag, rugpijn of schouderklachten. Ook het bewust worden van en het doorbreken en loslaten van belemmerende denk- en gedragspatronen draagt aan een betere balans.

Het fysieke, emotionele, mentale en spirituele zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het doel van de integrale massage en de voetreflexmassage is om deze lagen weer met elkaar in balans te brengen. Een goede afstemming op alle vlakken is essentieel voor de gezondheid. Daardoor zul je je na een massage beter en lichter voelen.